675 jaar Venlo: tijdreiskoffertje met herinneringen

 

Venlo bestond in 2018 675 jaar. Om recht te doen aan de historie van Venlo, is op initiatief van Ambaum BrandMakers een bijzonder project gestart. Inwoners van (Groot) Venlo werden uitgenodigd om hun persoonlijke verhaal c.q. hun meest bijzondere moment uit de historie van Venlo in te sturen. Dat kunnen gebeurtenissen zijn die zij zelf als ooggetuigen hebben meegemaakt, maar ook momenten die van belang zijn geweest voor de geschiedenis van Venlo. Uit alle inzendingen is een top 100 samengesteld. Die zal worden aangeboden in de vorm van een ‘tijdreiskoffertje’, met daarin de 100 verhalen en herinneringen. Leuk om herinneringen op te halen, het geheugen te trainen en met (groot)vader of -moeder terug te blikken op gebeurtenissen uit het verleden.