MVO

 

Ambaum ziet de noodzaak en voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat betekent dat wij rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Dat doen we onder meer door energie te besparen, afval te scheiden en jonge mensen een kans te geven om werkervaring op te doen. Dat doen we ook door (lokaal en regionaal) goede doelen te adopteren en verenigingen en stichtingen te ondersteunen die ook een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren.