Sport- & innovatiereis naar Tokyo

 

In opdracht van Topsport Limburg en met steun van het Topteam Sport organiseert Ambaum BrandMakers in februari 2019 een sport- & innovatiereis naar Tokyo. Innovatieve bedrijven en organisaties uit Nederland worden gekoppeld aan Japanse bedrijven en organisaties. Bedoeling is dat in 2019 en tijdens de Olympische Spelen in 2020 in Tokyo een sportinnovatiereis wordt gehouden. De reis sluit aan op de kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020. In de agenda is de ambitie geformuleerd om het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten: voor de sport maar ook voor de wetenschap, economie en maatschappij. Om dit te realiseren is het programma Sportinnovator opgezet, dat door ZonMw wordt uitgevoerd.