Overgang PO naar VO

Opdrachtgever: Kerobei.

Vraag: Ontwikkel communicatiemiddelen om ouders met vooral een migratieachtergrond beter te informeren over het schoolststeem in Nederland.

Uitvoering: We hebben een ervaringsfilmpje met een moeder en kind uit de doelgroep gemaakt en een interactieve lees/luister infographic met uitleg over het schoolsysteem in Nederland. Beide zijn in vijf talen uitgebracht.