Uitgeverij Brónsgreun

Uitgeverij Brónsgreun geeft onder private label én in opdracht sport(studie)boeken uit en boeken die maatschappelijke impact hebben. Denk daarbij aan thema’s als (illegale) adoptie, vrouwenrechten, en leven & dood.

We hebben vanwege onze vestiging in het Limburgse kloosterdorp Steyl ook een speciale band met boeken die een relatie met Limburg hebben. Uitgeverij Brónsgreun wil eraan bijdragen dat Limburgers hun eigen, vaak lokale dialect blijven gebruiken.