QR-code route Taalbrug Junior Venlo

Opdrachtgever: NL Actief.

Vraag: Hoe maken we inzichtelijk wat de toegevoegde waarde en het effect is van het door het ministerie van VWS gesubsidieerde interventieprogramma Fitness Loont?

Uitvoering: Fitness Loont heeft prachtige resultaten laten zien als het gaat om de leefstijl en de persoonlijke groei (zelfvertrouwen, eigenwaarde, minder eenzaamheid, maatschappelijke acceptatie, enz) van deelnemers (mensen met een smalle beurs). Met een serie testimonial films waarin deelnemers centraal staan, maken we dat inzichtelijk.