Wijkakkoord Positieve Gezondheid Venlo-Noord

Opdrachtgever: Praktijk vanNoord.

Vraag: Hoe komen we tot een duurzame(re) samenwerking in de wijk Venlo-Noord op basis van het gedachtegoed Positieve Gezondheid, om de leefstijl van inwoners te verbeteren?

Uitvoering: We hebben sinds eind 2023 interviews gehouden met stakeholders in de wijk. In die gesprekken is de behoefte uitgesproken om elkaar beter te leren kennen en meer samen te werken. We hebben dat vertaald naar een Wijkakkoord Positieve Gezondheid Venlo-Noord. Dit Wijkakkoord wordt gepresenteerd op donderdag 23 mei 2024 in De Witte Kerk in Venlo.